pati

La transformació del pati de l’escola, molt més que un canvi estètic.

Les autores formen part de l'equip del CEIP Santos Samper d'Almudévar (Osca), immers en un procés profund de transformació del pati d'esbarjo. A partir d'aquesta experiència, reflexionen sobre la necessitat i l'oportunitat de dedicar temps, reflexió i espais de participació real als processos de canvi que s'estan realitzant als patis de les escoles, perquè aquests processos siguin realment transformadors. ...

Transformant l’espai, modifiquem dinàmiques

A la vista de l’experiència de transformació dels espais oberts de l’escola Santos Samper d’Almudévar, hem demanat a l’autora, antropòloga de la infància, que ens comenti els beneficis psicològics i educatius dels espais que aposten per la natura, per les estructures flexibles i per als materials manipulables, així com la incidència d’aquests espais en la no competitivitat, les relacions i el maneig dels riscos per part dels infants....

Almudévar tres anys després

És un procés que possibilita la reflexió i la qualitat dels projectes educatius. Que ha obert portes a moltes associacions de famílies i ha implicat a col·lectius de mestres d’educació física d’Aragó, on l’esport i la natura no són antagònics. Ha obert espais des de l’escola pública i les escoles rurals fent créixer una cultura de territori i de poble. Que dona visibilitat a canvis en els interiors i exteriors de l’escola fent visibles espais amables, acollidors, sensorials, que donen veu als infants, que reflecteixen uns valors ètics i estètics donant pas a una nova cultura d’infant, d’escola, de ciutat o de poble....