Formació i Jornades

Ser per educar

Ser per educar

Un taller que és alhora formatiu, vivencial, un grup de suport mutu, un acompanyament emocional…i molt més. Una experiència transformadora per iniciar o continuar un treball de creixement personal i professional, per tal d’aprofundir en el propi desenvolupament, la vivència de les emocions, les relacions, etc....