Política de privacitat

A través del present avís, “Associació Arae”, informa els usuaris de la Web www.rebistabarbiana.com, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d’aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a Associació Arae les dades personals que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació o per la contractació dels serveis.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, Associació Arae podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l’usuari/interessat seran tractats atenent a les característiques detallades a continuació.

Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificació del responsable: Associació Arae / info@araebcn.com

Finalitat del tractament:

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

  • Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat/da.
  • Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir.
  • Comunicacions comercials relatives als nostres béns i serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i l’interessat/da no en sol·liciti la seva supressió.

Legitimació del tractament:

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè de manera prèvia i expressa. Amb caràcter previ se li informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment a qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

Destinataris, cessions i transferències de dades:

Les seves dades no seran cedides tret que siguin estrictament indispensable pel compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Les seves dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

Drets dels interessats:

Podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu electròni: info@araebcn.com

Els drets dels interessats són: d’accés, de rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió.

El Web www.rebistabarbiana.com conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès per als usuaris. Associació Arae no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot dirigir-se a nosaltres a través del correu electrònic info@araebcn.com.

Associació Arae
Tots els drets reservats