Diversitat

Sexualitat infantil, un camí a fer des de les escoles

Tot i la presència cada cop més evident de la sexualitat i la genialitat en la nostra vida quotidiana, encara es troba a faltar una veritable visió integral de l’educació afectiva i sexual. Per on començar? L’autora ens fa una completa introducció al tema i ens dona pistes sobre el paper dels diversos agents, sobre els continguts que hauria d’incloure aquest enfocament i les possibilitats que ens ofereix ja el currículum de Primària....
añadir alt

Sanar allò que és propi

En una ocasió vaig treballar en un assessorament a una escola, on vaig acompanyar a una mestra amb el seu grup durant diverses sessions. L’escola ens havia contactat ja que en aquest grup es donaven freqüents problemes de disciplina, que anaven augmentant i empitjorant el clima d’aula i les relacions a diferents nivells: entre el grup es donaven casos d’agressions, unes explícites i altres encobertes, i alguns nens tenien por de reaccionar; la relació de la mestra amb el grup estava tenyida de frustració, impotència i cansament, ja que després de diversos intents, xerrades, assemblees i càstigs, la conflictivitat seguia latent; la relació amb les famílies, atesos els continus conflictes a l’aula, també patia de tensió, desconfiança i exigència. Resulta fàcil imaginar en quin estat emocional i d’esgotament es trobaria qualsevol que hagués de gestionar una situació així....