Júlia Sánchez Andreo

Sexualitat infantil, un camí a fer des de les escoles

Tot i la presència cada cop més evident de la sexualitat i la genialitat en la nostra vida quotidiana, encara es troba a faltar una veritable visió integral de l’educació afectiva i sexual. Per on començar? L’autora ens fa una completa introducció al tema i ens dona pistes sobre el paper dels diversos agents, sobre els continguts que hauria d’incloure aquest enfocament i les possibilitats que ens ofereix ja el currículum de Primària....
Júlia Sánchez Andreo

Júlia Sánchez Andreo

Júlia Sánchez Andreo és sociòloga, mare i mestra, fundadora de La Ciranda i coordinadora del projecte pedagògic “Celebrem la Sexualitat”, especialitzat en l'educació afectiva i sexual integral a l'educació primària.