Anna Serra

Transformant l’espai, modifiquem dinàmiques

A la vista de l’experiència de transformació dels espais oberts de l’escola Santos Samper d’Almudévar, hem demanat a l’autora, antropòloga de la infància, que ens comenti els beneficis psicològics i educatius dels espais que aposten per la natura, per les estructures flexibles i per als materials manipulables, així com la incidència d’aquests espais en la no competitivitat, les relacions i el maneig dels riscos per part dels infants....
Anna Serra

Anna Serra

Anna Serra és doctorada en antropologia social i cultural. Va realitzar la tesi sobre la cultura dels infants durant el temps de pati i, en els darrers anys, ha estat investigant la influència de l’espai exterior de les escoles en el comportament dels infants durant el temps lliure.