Un recorregut personal i professional profund i transformador

Formació per a persones educadores. Curs d’aprofundiment.

Barcelona, Espai TCI, Setembre 2019 – Juny 2020. 

El procés d’anar creixent i aprenent necessita d’una companyia amorosa i ferma, que ens permeti desplegar tots els recursos interns per conviure i orientar-nos cap al benestar. La tasca d’ acompanyar els infants i adolescents en el seu creixement personal requereix haver recorregut alguns dels camins i haver mirat endintre de manera honesta. També requereix disposar d’algunes eines que permetin acompanyar des d’ un lloc i amb una actitud que enforteixin i afavoreixin aquest creixement. Per això presentem la Pedagogia de l’Acompanyament com un recorregut que proposa un desenvolupament personal i professional profund i transformador de la persona educadora.

La proposta beu de l’enfocament sistèmic, que ens ajuda a comprendre com es configuren alguns vincles, i la seva influència en les nostres relacions; el treball gestàltic, que possibilita donar nous significats a antics aprenentatges i adquirir una actitud d’autenticitat i presència, i el treball corporal, que posa en joc l’essència del nostre caràcter de forma clara i oberta a la transformació. A més, incorpora altres aportacions de gran qualitat i utilitat, com la dinàmica de grups, la teoria de la comunicació o l’enfocament estratègic.

La formació en Pedagogia de l’Acompanyament és un espai de treball alhora vivencial, reflexiu i interactiu. I té també un evident component aplicat, ja que la formació ofereix estratègies i recursos professionals complets orientats a la pràctica.

L’objectiu general és proporcionar un seguit d’experiències personals i eines professionals per dotar les persones educadores de les competències i recursos per acompanyar el desenvolupament personal dels infants.

Adreçat a mestres i altres professionals de l’educació, persones educadores d’àmbit no reglat, mares i pares, etc.

Direcció: Miquel Àngel Alabart i Eva Martínez Pardo

Amb el suport de: Espai TCI, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, XELL

Metodologia

Els mòduls seran mensuals, un divendres tarda i dissabte tot el dia. El divendres es dedicarà fonamentalment al treball personal i de grup, amb la idea d’afavorir l’autoconeixement i el creixement de la persona educadora, amb eines vivencials i terapèutiques. El dissabte serà monogràfic sobre el tema indicat, amb la posada en joc de recursos pràctics i vivencials, combinada amb l’exposició teòrica i la reflexió compartida. El mes de juny es farà un residencial de divendres a diumenge en un espai fora de la ciutat.

Pràctiques

A més de les activitats aplicades, en alguns casos es faran propostes de pràctiques breus per realitzar entre mòduls, que es comentaran en el mòdul següent. D’altra banda, s’haurà de realitzar una proposta d’aplicació més completa que serà tutoritzada pel grup i pels responsables de la formació en el mòdul de maig.

S’ha sol·licitat el Reconeixement de 140 hores de formació permanent del professorat al Dept. d’Ensenyament (Curs d’aprofundiment)

Lloc de la formació

Espai TCI, C. Pau Alsina, 35 Barcelona

Preu i formes de pagament

Hi ha tres opcions:

  • 10 pagaments mensuals de 115 € (103 €) *
  • 2 pagaments: 545 € (490 €)*  Primer pagament al moment de la inscripció; segon pagament febrer 2020
  • Un sol pagament: 1089 € (980 €) *  Al moment de la inscripció

* Descompte: Persones sòcies d’Arae/Persones col·legiades i amigues del CEESC, sòcies de la XELL

Nota: el preu de la formació no inclou allotjament i àpats durant el residencial

Matrícula

Cal omplir un formulari web i fer el pagament íntegre, o bé el primer pagament si s’escull una de les opcions de fraccionament, dins els tres dies posteriors a la inscripció.

Ves al formulari d’inscripció

Més informació: www.araebcn.com

Mail: info@araebcn.com

Telfs.: 938 861 555 (ext. 3129) / 667 994 680/ 699 491 236

Amb la col·laboració de:

ceesc

Un altre exemple de pop up!

En aquest cas apareixarà un botó

SUBSCRIU-RE'M