Centres

Transformant l’espai, modifiquem dinàmiques

A la vista de l’experiència de transformació dels espais oberts de l’escola Santos Samper d’Almudévar, hem demanat a l’autora, antropòloga de la infància, que ens comenti els beneficis psicològics i educatius dels espais que aposten per la natura, per les estructures flexibles i per als materials manipulables, així com la incidència d’aquests espais en la no competitivitat, les relacions i el maneig dels riscos per part dels infants....

Almudévar tres anys després

És un procés que possibilita la reflexió i la qualitat dels projectes educatius. Que ha obert portes a moltes associacions de famílies i ha implicat a col·lectius de mestres d’educació física d’Aragó, on l’esport i la natura no són antagònics. Ha obert espais des de l’escola pública i les escoles rurals fent créixer una cultura de territori i de poble. Que dona visibilitat a canvis en els interiors i exteriors de l’escola fent visibles espais amables, acollidors, sensorials, que donen veu als infants, que reflecteixen uns valors ètics i estètics donant pas a una nova cultura d’infant, d’escola, de ciutat o de poble....