De la relectura de la Gramàtica de la Fantasia, obra pedagògica cabdal de Gianni Rodari, l’autor de l’article n’extreu alguns recursos per jugar amb el llenguatge, que es poden utilitzar per estimular la creativitat dels nens i nenes tot gaudint. Com deia Rodari, “és més divertit, i per tant, més útil”.

A banda dels magnífics contes de Gianni Rodari – el màxim exponent dels quals són el recull Contes per telèfon, acabats de reeditar per Ed. Joventut – la seva principal obra de no-ficció és sense dubte la Gramàtica de la Fantasia. El llibre porta el suggestiu subtítol Introducció a l’art d’inventar històries. En realitat el llibre és molt més que un “manual” de creativitat literària: hi trobem reflexions sobre literatura, psicologia, lingüística i educació d’un nivell altíssim escrits amb el llenguatge proper i seductor característic de Rodari. És en aquest llibre que Rodari fa servir la seva famosa metàfora que els contes “ajuden els nens a entrar a la realitat per la finestra en lloc d’entrar per la porta”. Ell es refereix als contes, però nosaltres somniem una educació que faci això mateix, ajudar a entrar a la realitat per la finestra, perquè “és més divertit, i per tant, més útil”. La Gramàtica… és un “must” per tot mestre que es preui i que cregui en el poder creatiu dels infants i en el poder emancipador de crear històries, i vulgui posar uns i altres de bracet. Però el cert és que sí, el llibre també ens ha servit a molts com a paquet de recursos per crear amb els nens i nenes. Són idees que es poden fer servir en molts moments com a eines per a la creació de textos lliures individuals o col·lectius o fins i tot de forma lúdica en qualsevol context educatiu. Això sí, ens sembla important que no es “didactitzi” massa el seu ús. La creació obligatòria és un oxímoron destructiu.

Són idees que es poden fer servir en molts moments com a eines per a la creació de textos lliures individuals o col·lectius o fins i tot de forma lúdica en qualsevol context educatiu.

La major part de les idees que proposa Rodari en la Gramàtica de la Fantasia es basen en un concepte clau: l’estranyament. Aquest concepte és el que permet explicar com es genera una història a partir d’un canvi en allò que seria “el normal”. Hi és al fons de tota història, però en les tècniques que explica Rodari es sintetitzen amb una eina bàsica, de la qual moltes de les altres en són versions: el binomi fantàstic (vegeu més avall). Comprendre amb profunditat aquests i altres mecanismes explicats en el llibre ens permetrà treure el màxim de suc a les tècniques que comentem a continuació.

1. Acrònims

Agafar un paraula i fer frases amb cada lletra intentant que tinguin un sentit:

  • R – recullen
  • O – onze
  • C – cabres
  • A – afòniques